Saltsjö Square Dancers Nacka Stockholm

Start Innehåll Feedback Länkar  

Styrelsen

 

Start
Uppåt

 

Detta är styrelsen

 

Calle Brunér (Ordförande)
Göran Svensson (Vice)
Kerstin Alpgård (Kassör)
Bengt Sunqvist (Sekreterare)
Gunborg Enbacka (Ledamot)
Lisbeth Hoby (Arbetande suppleant)
Stefan Westermark (Arbetande suppleant)

 

 

 

Kontaktpersoner

Kerstin Alpgård (Klubbens kontaktperson)
 

 

 

Skicka e-post till Saltsjö Square Dancers med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 13 juni 2013