Saltsjö Square Dancers Nacka Stockholm

Start Innehåll Feedback Länkar  

Historik

 

Start
Uppåt

 

Kort Historik om Saltsjö Square Dancers

Saltsjö SD, kortfattad kronologi:

1986

Bengt Lind från Tyresö SD startade nybörjarkurs i Lännboskolans gymnastiksal.

1987

Calle ledde nybörjarkurs i Drakens Kvartersgård och Bengt fortsättningskurs i Lännboskolan.

Saltsjö Square Dancers blev egen förening på senhösten.

1988

Kursverksamhet, vår-och julfest, klubbdanser. 10 medlemmar deltog i Convention i Malmö

 1989

Kursverksamhet, vår-och julfest, klubbdanser, uppvisningar. Flera deltagare i Convention i Umeå.

1990

Kursverksamhet, vår-och julfest, klubbdanser. Flera deltagare i Convention i Västerås.

1991

Kursverksamhet, fester, klubbdanser, uppvisningar. 55 medlemmar vid årets slut.

1992

Kursverksamhet, fester, klubbdanser, uppvisningar. 94 medlemmar vid årets slut.

1993

Kursverksamhet, fester, klubbdanser, uppvisningar. 85 medlemmar vid årets slut.

1994

Kursverksamhet, fester, klubbdanser i Skurustugan, uppvisningar, Värdshusdanser.  106 medl. vid årsslutet.

1995

Kursverksamhet, vårfest i Draken och julfest i Nybackaskolan Orminge, klubbdanser i Skurustugan, uppvisningar, Värdshusdanser.  104 medlemmar vid årets slut.

1996

Kursverksamhet, klubbdanser i Skurustugan, uppvisningar, Värdshusdanser, julfest i Nybackaskolan Weekendresa till Tällberg i februari med ett 30-tal deltagare. Arrangerade öppen dans i Orminge Folkets Hus.  92 medlemmar vid årets slut.

1997

Kursverksamhet, klubbdanser i Skurustugan, uppvisningar, Värdshusdanser.  10-årsjubileum med många deltagare firades med Ålandsresa i december. 84 medlemmar vid årets slut.

1998

Kursverksamhet, fester, uppvisningar, Värdshusdanser. Runt 30 medlemmar deltog i uppskattad Weekendresa till Tällberg i maj, 76 medlemmar vid årets slut.

1999

Kursverksamhet, fester, uppvisningar, Värdshusdanser, helgutflykt till Fejan ute i Skärgården i oktober med c:a 30 nöjda deltagare (ingen missnöjd). 68 medlemmar vid årets slut.

2000

Kursverksamhet, vårfest kombinerad med Calles 50-årsfest på Hellasgården, höstfest  traditionsenligt i Nybackaskolan, uppvisningar. Föreningen är genom medlemsskapet i Ekenalliansen engagerad i Convention 2002. Lågt medlemsantal, 55 st vid årets slut.

2001

Kursverksamhet, uppvisningar, Värdshusdanserna på torsdagar återupptagna. Våravslutning med återigen ett 30-tal medlemmar under några mycket uppskattade dagar i Herrfallet utanför Arboga och julfest i Fiskarhöjdens kvartersgård.  65 medlemmar vid årets slut.

2002

Kursverksamhet, uppvisningar, bl a blev vi vid två tillfällen (50-årsfest resp KickOff  med Westerntema för stort företag) engagerade av externa festfixare. Vårfest hölls i Fiskarhöjdens kvartersgård. Vision 2002 beslutades. Många deltog i Convention i Tumba, både som funktionärer och dansare. 67 medlemmar vid årets slut.

2003

Tällbergsresa i mars, graduering av nybörjarna i maj. Medlemsantalet beräknas steg till c:a 90. Kul danser, fester uppvisningar och annat tjosan, en öppen annonserad dans: Dieseldansen. 15-årsjubilem med busstur runt alla platser klubben haft verksamhet, samt avslutningsfest i Dieselverkstaden.

2004

Planerat: Tällbergsresa i mars, graduering av nybörjarna i maj. Medlemsantalet c:a 100. Fyra kurser i veckan, 4 dagarsresa till Houtskär i augusti. Dieseldansen i oktober för andra gången.

2005

Vision 2002 avslutad och genomförd till alla delar. Tällbergsresa i maj, graduering av nybörjarna i april. Klubbdanser på Mensättra Krog och Boo Brygga. Medlemsantalet uppe i 107. Dieseldansen i oktober för tredje gången.

2006

Värdshusdanser på Tant Åkes. Graduering av 15 nybörjare i Restaurant Active Catering. Första Salt Wave Mix på Lidingö i juni. Klubbdanser på Boo brygga under sommaren. 120 dansare på fjärde Dieseldansen (lågt).  Höstfest i Orminge Folkets hus med CMB. Medlemsantalet 116.

2007

Ny lokal prövdes under våren: Vuxenskolan i Järla. Där hölls också gradueringen av 7 nybörjare. Andra Salt Wave Mix på Hemmesta Gård i juni. Klubbdanser på Boo brygga under sommaren. Resa till Jakobstad i Finland i juli och till Tällberg i september. 150 dansare på fjärde Dieseldansen (bättre).  Höstfest och tillika jubileumsfest i Restaurant Active Catering med CMB.  Vision 08 (förslag) presenterades på jubiléet. Medlemsantalet även i år 116.

2008

Klubbdanser på fredagar.

I slutet av maj anordnade klubben en danshelg på Djurönäset, med 22 deltagare.

Under sommaren ordnades också några klubbdanser i Vuxenskolan.

I september ingick klubben ett samarbetsavtal med Vuxenskolan som berör bl. a. hyra och marknadsföring.

Vid årets slut var medlemsantalet 96 varav 12 med annan moderklubb. Dessutom fanns 20 nybörjare

2009

I mitten av mars anordnade klubben en danshelg på Djurönäset, med 42 deltagare från både Saltsjö och Ocean Waves.

Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Boo Brygga.

Klubben gjorde också en traditionsenlig resa till Tällberg och Tällbergsgården med Dive Thru. Denna gång blev vi 37 deltagare från Saltsjö och Ocean Waves.

Klubbdanserna förlades under hösten till fyra onsdagar i Vuxenskolans lokaler.

Klubben hade julfesten i Vuxenskolan. Cold Mountain Band var också med.

Vid årets slut var medlemsantalet 101 varav 16 med annan moderklubb.

2010

Vårfesten hölls i Fiskarhödens kvartersgård, en väl lämpad lokal med anor för klubben.

I mitten av mars anordnade klubben en danshelg på Djurönäset, med 37 deltagare från både Saltsjö och Ocean Waves.

Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Nyckelviken.

Klubben gjorde också i september en resa till Herrfallet för en 3-dagars danshelg. Denna gång blev vi 38 deltagare från Saltsjö och Ocean Waves.

Klubbdanserna förlades under hösten till fyra onsdagar i Nacka Värdshus lokaler i Ektorp.

Klubben hade julfesten i Fiskarhöjdens kvartersgård. Cold Mountain Band var också med.

Vid årets slut var medlemsantalet 88 varav 14 med annan moderklubb.


2011

 

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden, nu på torsdagar, efter en, vid dessa tillfällen, tidigarelagd och avkortad A1-kurs.

I mitten av mars anordnade klubben en danshelg på Djurönäset, med 46 deltagare från både Saltsjö och Ocean Waves.

Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Nyckelvikens dansbana.

Klubben gjorde också i september en resa till Herrfallet för en 3-dagars danshelg. Denna gång blev vi 31 deltagare från Saltsjö och Ocean Waves.

Dieseldansen, vår öppna dans, gick av stapeln i oktober för nionde året. Dansen annonserades i SquareInfo. Vi hade Cold Mountain Band, som föregående år, till Jack Borgströms och Calle Brunérs calling. 116 besökare kom denna gång, något fler än föregående år.

Tre klubbdanserna förlades under hösten till Nacka Värdshus.

Klubben hade julfesten i Fiskarhöjdens kvartersgård den 10 december. Cold Mountain Band var också med.

Vid årets slut var medlemsantalet 97 varav 14 med annan moderklubb.

2012

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden, nu på söndagar på Värdshuset.

Kurserna var under våren: Basic, Mainstream,  Plus och A1. En kort Mainstreamkurs gjordes för att basicdansarna skulle kunna följa höstens Mainstreamkurs.

I slutet av mars anordnade klubben en danshelg på Djurönäset, med 43 deltagare från både Saltsjö och Ocean Waves.

Basic-dansarna till Mainstream inför hösten. En kort repetition av A2 gjordes också sen på våren.

Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Nyckelvikens dansbana.

Höstens kurser blev: Mainstream, A1 och en nybörjarkurs med 8 nya dansare.

I december hölls klubbens 25-års-jubileum på Nacka Värdshus med 56 deltagare.

Vid årets slut var medlemsantalet 92 varav 12 med annan moderklubb.

 

2013

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden, på söndagar på Värdshuset.

Kurserna var under våren: Basic, Mainstream,  Plus och A1.

I början av april anordnads en danshelg på Blommenhof i Nyköping, med 53 deltagare från både Saltsjö och Ocean Waves. Ytterligare ett par klubbar var representerade.

2014

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden, på söndagar på Värdshuset. Vårens kurser bestod av Plus termin 2, Basic/Mainstream, A1, samt A2 dansträning. Vårens utflykt gick till Blommenhof. Det var 46 deltagare från Saltsjö och Oceanwaves samt 1 dansare från annan klubb. Vårfesten hölls i Fiskarhöjdens kvartersgård. Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Boo bryggas dansbana. Höstens kurser bestod av Plus dansträning, Mainstreamr, A1, samt A2. Klubbdanserna fortsatte på söndagar under hösten på Nacka Värdshus. Julfesten gick av stapeln i Fiskarhöjdens kvartersgård, med bordsserverad gourmetmiddag. En nykonstruerad arbetsgrupp arrangerade. Den bestod av en deltagare från varje square i kursgrupperna. Vid årets slut var medlemsantalet 90 varav 18 med annan moderklubb.

2015

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden, på söndagar på Värdshuset. Vårens kurser bestod av Plus termin 3, Mainstream, A1, Basic samt A2 dansträning på torsdagar kl 10.00. Vårens utflykt åter till Blommenhof. Det var 50 deltagare från Saltsjö och Oceanwaves samt 3 dansare från annan klubb. Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Boo bryggas dansbana. Höstens kurser bestod av Plus dansträning, Mainstream, A1 samt Basic dansträning. Vi fick ett par nybörjare som fick träna tillsammans med Basicgruppen, eftersom de dansat förr. Årets Järladans arrangerades traditionsenligt. Cold Mountain Band var där. Det blev fler deltagare denna gång, 82 betalande. Klubbdanserna på Nacka Värdshus blev inställda under hösten, pga att Värdshuset lagt ner. Vi hade en klubbdans i Järlahuset i november. Vid årets slut var medlemsantalet 104 varav 15 med annan moderklubb.

2016

Klubbdanserna fortsatte en gång i månaden på Ektorps Seniorcenter, på söndagar. Vårens kurser bestod av Plus dansträning, Mainstream, A1samt A2-minikurs. Vårens utflykt åter till Blommenhof. Det var 27 deltagare från Saltsjö samt 4 dansare från andra klubbar. Under sommaren ordnades också några klubbdanser vid Boo bryggas dansbana Höstens kurser bestod av Plus DBD, Mainstream, A2 nybörjare, samt några Workshops med varierande innehåll. Årets Järladans arrangerades traditionsenligt. Cold Mountain Band var där. Denna gång blev det 57 betalande. Klubbdanserna på Ektorps Seniorcenter hölls 2 gånger under hösten. På grund av för litet antal deltagare beslöts att eventuella klubbdanser framdeles ska hållas på annat håll. Vid årets slut var medlemsantalet 94 varav 13 med annan moderklubb.

2017

Klubbdanserna återuppstod ett par gånger under våren, nu på Deli Asia, på söndagar. Vårens kurser bestod av Plus DBD, Mainstream samt A2 fortsättning. Endast en dans på Boo brygga kunde genomföras pga dåligt väder. Höstens kurser inleddes Plus DBD, Plus nybörjare, Basic nybörjare, samt en planerad A1 som troligen inte blir av. Den 30 september firades klubbens 30-års-jubiléum på Värmdö Bygdegård med 56 deltagare. Vid årets slut blir medlemsantalet 82 varav 13 med annan moderklubb.

fortsättning följer..........

 

 

 

Skicka e-post till Saltsjö Square Dancers med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 03 juni 2014